Ny produkt ska hjälpa fackhandeln att samla data om kunder
2014-03-24

Ny produkt ska hjälpa fackhandeln att samla data om kunder

Med en ny produkt riktade till företag inom fackhandeln siktar EuclidAnalytics på att föra den fysiska handeln närmare internethandeln. I ett pressmeddelande deklarerade utvecklaren att de har lanserat en ny dataprodukt för återförsäljare inom fackhandeln.

Samlas in via WiFi

Idén är att fackhandlare ska kunna samla data om hur kunder rör sig i affären med hjälp av WiFi-signaler. Medan säljare på internet ofta har tillgång till data om köpares shoppingmönster – med hjälp av cookies eller andra sätt att kartlägga kunders mönster – har den fysiska handeln haft svårare att få fram handfast data. Det är det som EuclidAnalytics nu vill ändra på med sin nya produkt.

Kan vara underlag för produktplacering

Om kunden blir uppkopplad mot WiFi i affären med hjälp av exempelvis en mobiltelefon, kan säljaren i efterhand se hur kunden rört sig. Det skulle kunna hjälpa handeln med var och hur produkter ska placeras och vilka varor som ska finnas mer synliga.
Det är däremot inga personliga data som företaget tar emot från kunden. Istället är det själva placeringen för mobiltelefonen och dess rörelse i affären som kan kartläggas. Datan kan teoretiskt också samlas in och tillgängliggöras i ett kassasystem där lämplig personal idka mer kvalificerad merförsäljning när kunden kommer till kassan.

Allt material är skyddat av upphovsrätten | © 2014