Jordbrobo vinner mot radiotjänst
2014-03-24

Jordbrobo vinner mot radiotjänst

En man bosatt i Jordbro utanför Stockholm hade tagit Radiotjänst till domstol för att han ansåg att han inte skulle behöva betala tv-avgift. Nu har han fått rätt av förvaltningsrätten i Luleå. Rätten gick på mannens linje och beslutar att han inte behöver betala tv-avgift för sin gamla dator, trots att den har internetuppkoppling.

I sin överklagan till förvaltningsrätten skriver mannen att datorn tillverkades runt år 2000 och har både gammal hårdvara och mjukvara med en Pentium 700-processor och Windows 98 som operativsystem. Datorn, förklarar han, används till att genomföra mindre tjänster på nätet av praktisk karaktär, som att betala räkningar eller lämna in deklarationen.  Förvaltningsrätten tar hänsyn till datorns ålder och skriver att den därför inte har tillverkats med avsikt att ta emot tv-sändningar över internet.

Det var i våras som frågan uppstod när Radiotjänst avgiftsbelade inte bara tv-apparater utan också andra former av apparatur som kan se på public service-kanalerna, som smartphones, surfplattor och datorer. I lagrummet är definitionen av vad som ska klassas som tv-mottagare speciellt fokuserad på utrustning vars primära syfte inte är att ta emot tv-sändningar - som datorer - men som ändå är kapabla att göra det. Dessa ska avgiftsbeläggas trots att de i normal mening inte räknas som tv-apparater, säger lagen om radio- och TV-avgift.

Ytterligare en paragraf i bestämmelserna förtydligar att även trasig eller dåligt fungerande utrustning är avgiftspliktig. Ändå skriver förvaltningsrätten i sin dom att mannen borde undantas från t-avgift eftersom hans utrustning är permanent obrukbar för tv-sändningar. Då tillverkningsdatumet föregår tiden som tv-sändningar anses som standard för datorer att kunna hantera kan det inte hävdas att datorn är avsedd för detta syfte, vilket lagen kräver.

På Radiotjänst har domen rönt förvåning. VD:n på Radiotjänst, Carl-Gustav Johansson, säger att man inte kommer att göra några förändringar i hur man tillämpar lagen framöver. Det är efter rådgivning från juridisk expertis som man har tagit det beslutet. Inom tre veckor måste Radiotjänst överklaga domen innan den sätts i verket.

Bara en dag efter förvaltningsrättens beslut kom en annan dom från kammarrätten. Den tycks i vissa delar gå emot vad förvaltningsrätten skriver. Kammarrätten beslutade att all teknisk utrustning kapabel till att ta emot tv-sändningar skulle fortsätta att avgiftbeläggas, oavsett om de är föråldrade eller inte. Carl-Gustav Johansson säger att det är viktigt att poängtera att det inte spelar någon roll om det saknas mjukvara i datorn - det är potentialen att strömma online som avgör.

Radiotjänst tolkar kammarrättens dom som att de borde ha fått rätt hos förvaltningsrätten och de kommer därför allra troligast att överklaga. På frågan om det inte är orimligt att utrustning som bara i teorin kan ta emot tv ska vara skyldiga att betala avgift säger Carl-Gustav Johansson att han kan förstå den invändningen. Samtidigt, menar han, finns det ett syfte med att lagen ser ut som den gör. Avgiften säkerställer oberoende media i form av public service och att avgiften sker efter innehav av apparat har sin grund i historien, säger Radiotjänsts VD.

Läs mer om strategi- och mediebranschen:

http://www.gamsun.se/strategibloggen/

http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/11/tv-branschen-tar-upp-kampen-mot-operatorerna

Allt material är skyddat av upphovsrätten | © 2014