Euclid Analytics lanserar Euclid EventIQ – Nytt verktyg föra att följa kundaktivitet
2015-07-24

Euclid Analytics lanserar Euclid EventIQ – Nytt verktyg föra att följa kundaktivitet

Vi har tidigare berättat om företaget Euclid Analytics, företaget som ska hjälpa fackhandeln att samla data om sina kunder via WiFi. Företaget fortsatt sin verksamhet sen dess, och uttalade sig nyligen om att de vill vara "Google Analytics för den fysiska världen". Nu har de tagit fram ännu ett verktyg för att nå fram till det målet.

Det nya verktyget heter Euclid EventIQ, och är en lösning som mäter hur väl marknadsföring fungerar gentemot kunders faktiska verksamhet i butiker och på andra fysiska platser. Tanken är att den kunskapen ska låta butiker, snabbmatsrestauranger, köpcentrum, bilförsäljare och andra företag se exakt hur särskilda aktiviteter och operationella evenemang påverkar kundens beteende. I förlängningen tillåter det också företagsledare och chefer att ta beslut utifrån datan för att stärka kundlojalitet, -engagemang och öka försäljningen i butiken.

I dagsläget är det svårt för fysiska butiker och företag att faktiskt mäta vad deras marknadsföring har för effekt. Det är till exempel svårt att veta vad resultatet blir av att installera en ny monter med erbjudanden i butiken, eller hur kundbeteende påverkas av att skicka ut en produktkatalog i posten. Hur tar man t.ex. reda på om det genererade nya besökare till butiken, eller om de stannade längre på plats eller spenderade mer pengar?

Euclid EventIQ – Hur det fungerar

Med hjälp av det nya verktyget kan en butiksägare direkt se hur en ny kampanj påverkar kunden. Genom att använda sig av lokal WiFi och kundens egen mobil kan de följa kundens rörelsemönster i butiken. Teknologin uppfattar en mobiltelefons unika "ping" som skickas ut när den letar efter WiFi-anslutningen, och kan därigenom se om det är en ny kund, eller en kund som återvänder och i så fall om det är en kund som ofta besöker butiken. Den samlar in också data om var i butiken kunden spenderar mest tid, till exempel vid en ny monter eller vid ett särskilt erbjudande. All denna information kan sedan samlas in för att jämföras med andra butiker i kedjan, för att se om kampanjen fungerade bättre på en butik än den gjorde på en annan.

Integritetsfrågor om Euclid EventIQ

Euclid Analytics hävdar att de värnar om kunders personliga integritet. Men det är något väldigt Orwellianskt med att de samlar in personlig unik data för varje person som besöker en plats. Detta också utan att meddela kunden. Frågan är om den här typen av övervakning kommer att vara tillåten i framtiden. Och ännu viktigare, om den borde tillåtas.

Allt material är skyddat av upphovsrätten | © 2014