Avslöjanden om hur man hackar sig in i bilar blockeras av högsta domstolen
2014-03-24

Avslöjanden om hur man hackar sig in i bilar blockeras av högsta domstolen

En domare i högsta domstolen har förbjudit tre forskare att lämna ut forskningsrapporter om hur man bryter sig in i bilar när chippet slutat fungera. Tekniken används av flera biltillverkare och det är Volkswagen och en grupp i det franska försvaret som har uttryckt oro eftersom informationen skulle kunna användas av brottslingar.

Oförstående forskare

De tre forskarna, Flavio Garcia från England samt Baris Ege och Roel Verdult från Nederländerna hade tänkt presentera forskningen på en konferens i augusti.

”Birminghams Universitet är besvikna över domen eftersom vi anser att den inte upprätthåller det akademiska intresset och allmänhetens intresse men vi kommer att respektera den”

säger en taleskvinna för Birminghams universitet.

”Eftersom de har beslutat att vi inte får offentliggöra akademiska papper i någon form innan fler tekniska undersökningar är gjorda har universitetet inte fler kommentarer”.

Universitetet Radboud i Nederländerna tycker att domen är obegriplig.
En taleskvinna för universitetet säger:

”Rapporten beskriver inte på något sätt vilka saker man behöver eller hur lätt det är att stjäla en bil”

Forskarna rapporterade om studien nio månader innan den skulle offentliggöras så att man skulle kunna vidta åtgärder från centralt håll. Den holländska regeringen anser att ett halvår är tillräckligt god tid för att kunna komma ut med informationen på ett ansvarsfullt sätt. Forskarna har dessutom från början sagt att informationen är till för de egna kunderna.

Varken VW eller den franska gruppen har velat lämna några kommentarer efter domen som föll redan den 25 juni men som inte har blivit särskilt uppmärksammad mer än i en artikel i The Guardian.

Teknik som använts i många år

VW började använda sig av tekniken som ett av de första bolagen i slutet av 90-talet och det används också av Honda och Fiat bland flera andra. Presentationen ”Rätt demontering av ett fordons startspärr” som visar på hur man aktiverar det system som används i bilnycklarna för att startspärren ska sluta fungera skulle hållas i Washington och på deras hemsida finns den fortfarande med som en av programpunkterna.

Enligt forskarna har de hittat informationen till säkerhetssystemet på internet men att det har en svaghet och det är den som de vill lämna ut till allmänheten så problemet kan lösas. Enligt VW och den franska säkerhetsgruppen har dock den som lagt ut uppgifterna på internet gjort det olagligt eftersom uppgifterna är konfidentiella. Vidare anser de att informationen kan komma kriminella ligor som stjäl bilar till hjälp. Forskarna anser dock att den risken är obefintlig då det skulle behöva köras ett program för varje bil som skulle ta ungefär två dagar för att hitta kryphål och komma in i den.

De ansåg dessutom att det inte gick att ta bort de meningar i rapporten som VW ville se strukna, detta eftersom hela rapporten då missar sitt värde. De ansåg också att de enligt de mänskliga rättigheterna har rätt att publicera rapporten.

Eftersom forskarna inte har fått informationen från en källa som anses vara legitim, ansåg dock domaren att i väntan på en riktig rättegång är det bättre att stoppa all information om rapporten. På hemmaplan finns aktörer i andra led som alls inte berörs av den här typen av små konflikter, som exempelvis inom fordonsåtervinning och metallindustrin är Lantz Järn & Metall verksamma på behörigt avstånd.

Allt material är skyddat av upphovsrätten | © 2014